Overige informatie


Bank- en girorekeningen
Het kantoor maakt gebruik van verschillende bank- en girorekeningen. Op elke factuur is precies aangegeven op welke rekening betaald moet worden. Wij verzoeken u daar goed op te letten.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
De maatschap Meeuwis & Stoel Advocaten te Dronten staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi, Eem- en Flevoland te Lelystad onder nummer 32144618.

Algemene voorwaarden
Wij maken bij iedere opdracht gebruik van algemene voorwaarden. Die kunt u hier downloaden.

Klachten
In onze kantoorbrochure, die u hier kunt downloaden, kunt u lezen wat u kunt doen als u ontevreden bent over onze dienstverlening. Het kantoor voorziet in een interne en een externe klachtenregeling, waarvoor wij u verwijzen naar de brochure.

Evaluatieformulier
Wij stellen het zeer op prijs als u na afloop van de aan ons gegeven opdracht het evaluatieformulier invult en aan ons opstuurt (per post of per e-mail naar het algemene e-mailadres) dat u hier kunt downloaden. Uw mening over de dienstverlening door ons kantoor gebruiken wij ter verdere verbetering daarvan en wordt zeer op prijs gesteld!