Advocaten


Het advocatenkantoor Meeuwis & Stoel is kleinschalig en laagdrempelig. De advocaten worden ondersteund door het secretariaat, die zowel secretariële als financiële werkzaamheden verricht.  De omgang tussen alle medewerkers is informeel en de onderlinge verhoudingen zijn gebaseerd op samenwerking.

Het kantoor voert een algemene praktijk, waarover u meer kunt lezen onder ‘Rechtsgebieden’. De praktijk wordt uitgeoefend in de vorm van juridische dienstverlening aan particuliere cliënten en aan cliëntèle uit het midden- en kleinbedrijf.

Schroomt u niet contact met ons op te nemen in gevallen van juridische vragen, problemen, geschillen en dergelijke; ook als u twijfelt aan het belang ervan of als u opziet tegen een gesprek erover met een advocaat of tegen de mogelijke kosten ervan. Loopt u gerust eens binnen tijdens het INLOOPSPREEKUUR (zie onder ‘Informatie’) of meldt u zich bij een van onze secretaresses.
Een eerste afspraak is snel gemaakt!

dhr. mr A. Stoel
Mr Stoel heeft de HEAO (richting Management, Economie en Recht) gevolgd aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle en aansluitend de opleiding Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daaraan is hij in 1996 afgestudeerd; specifiek in het arbeidsrecht.

In 1997 is mr Stoel in dienst getreden van het toenmalige kantoor Meeuwis Advocaten te Dronten in de functie van juridisch medewerker. In 2000 is hij aan de Rechtbank te Lelystad beëdigd tot advocaat. Hij heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht (inclusief psychiatrisch patiëntenrecht) en sociaal zekerheidsrecht.

Mr Stoel is lid van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht (FJR) en de vereniging Verplichte Zorg Advocaten Midden-Nederland (VZAMN).

mw. mr F.S. Boedhoe
Mr Boedhoe heeft de HEAO (richting Management, Economie en Recht) gevolgd aan Hogeschool Inholland. Belangstelling voor de rechtspraktijk ontstond na het volgen van een aantal vakken over het recht tijdens de HEAO-studie. Ter verdere uitbreiding van haar kennis op dit vakgebied, is zij na haar afstuderen in 2001, begonnen aan een universitaire opleiding. In 2004 is mr Boedhoe afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam

Mr Boedhoe is in 2005 beëdigd als advocaat en heeft eerst een aantal jaren gewerkt bij advocatenkantoren in Almere en Hilversum.

Sinds begin 2012 is zij aan het kantoor van Meeuwis & Stoel Advocaten verbonden en voert zij een algemene praktijk met de nadruk op strafrecht, vreemdelingen- en asielrecht en personen- en familierecht.