Strafrecht


Als burger of ondernemer kunt u te maken krijgen met het strafrecht wanneer u wordt verdacht van het (mede)plegen van een strafbaar feit of daarvan het slachtoffer bent geworden. Deze verdenking heeft nogal wat gevolgen. Mogelijk wordt u in voorlopige hechtenis genomen, verhoord, dient u voor de rechter te verschijnen, worden boete, gevangenisstraf of TBS-maatregel opgelegd. Rechtsbijstand is dan onontbeerlijk.

Dit geldt ook voor degene die het slachtoffer is van een (gewelds)misdrijf. Onder bepaalde voorwaarden kunt u bijvoorbeeld schadevergoeding van de dader(s) vorderen. Ook dan kan rechtsbijstand bijzonder nuttig zijn.