Asiel- en vreemdelingenrecht


Dit rechtsterrein omvat de wet- en regelgeving die de toegang, het verblijf, de inburgering en de uitzetting van ‘niet-Nederlanders’ regelt. Daartoe behoren asielzoekers en derdelanders zowel uit het EU-gebied als daarbuiten. In toenemende mate wordt het Nederlandse asiel- en vreemdelingenrecht beheerst door het Europees recht van Brussel, Luxemburg en Straatsburg, onder andere door Europese richtlijnen en verordeningen.