Inloopspreekuur


Aan kantoor in Dronten houdt Meeuwis & Stoel Advocaten elke woensdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur vrije/gratis inloopspreekuren.

In verband met het coronavirus is het mogelijk om van het inloopspreekuur gebruik te maken middels videobellen via whatsapp.

mr Stoel: 06 84570982
mw mr Boedhoe: 06 87715889

Tijdens een inloopspreekuur kunt u zich wenden tot de aanwezige advocaat met al uw vragen betreffende uitkeringen, arbeidsgeschillen, familierechtelijke kwesties, strafzaken, huur- en verhuur, vreemdelingenrecht en dergelijke. De opzet is dat u uw juridische vraag, geschil of probleem voorlegt aan de advocaat, die u op basis van zijn of haar kennis en ervaring van advies kan dienen of een oplossing kan voorstellen. Het gesprek tussen u en de advocaat is in beginsel beperkt tot 15 minuten, maar kan natuurlijk leiden tot een vervolggesprek en een opdracht tot dienstverlening.

Wij heten u van harte welkom en hopen u van dienst te kunnen zijn tijdens het inloopspreekuur! Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met het kantoor in Dronten.