Inloopspreekuur


Aan kantoor in Dronten houdt Meeuwis & Stoel Advocaten elke woensdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur en in Het Koetshuis in Biddinghuizen (Baan 33) op woensdagen in de oneven weken (feest- en vakantiedagen uitgezonderd) van 14.00 uur tot 16.00/16.30 uur vrije/gratis inloopspreekuren.

De inloopspreekuren in Biddinghuizen vinden plaats in aansluiting op de spreekuren van OFW (Oost Flevoland Woondiensten) en politie (de wijkagent) en deels tegelijkertijd met het spreekuur van MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland).

Tijdens een inloopspreekuur kunt u zich wenden tot de aanwezige advocaat met al uw vragen betreffende uitkeringen, arbeidsgeschillen, familierechtelijke kwesties, strafzaken, huur- en verhuur, vreemdelingenrecht en dergelijke. De opzet is dat u uw juridische vraag, geschil of probleem voorlegt aan de advocaat, die u op basis van zijn of haar kennis en ervaring van advies kan dienen of een oplossing kan voorstellen. Het gesprek tussen u en de advocaat is in beginsel beperkt tot 15 minuten, maar kan natuurlijk leiden tot een vervolggesprek en een opdracht tot dienstverlening.

Wij heten u van harte welkom en hopen u van dienst te kunnen zijn tijdens de inloopspreekuren! Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met het kantoor in Dronten.