Evaluatieformulier


Evaluatie Dienstverlening Meeuwis & Stoel Advocaten

Geachte cliënt,

Om zo goed mogelijk op de wensen van cliënten te kunnen inspelen, vinden wij het belangrijk om te weten wat u van ons kantoor vindt. Wij zouden u willen verzoeken de volgende vragen te beantwoorden.

U kunt bij elke vraag door middel van aankruisen uw waardering geven, variërend van een zeer tevreden tot zeer ontevreden. Indien u over een bepaald onderwerp geen oordeel heeft, dan kunt u de vraag overslaan. Bij de open vragen kunt u uw eventuele suggesties voor verbetering invullen.

Waardering:

Wat is uw oordeel over: zeer             tevreden tevreden on tevreden zeer ontevreden
1.   Het optreden van de telefoniste/                   receptioniste
2.   De bereikbaarheid van de advocaat
3.   De bereikbaarheid van het secretariaat
4.   Het optreden van de advocaat
5.   Het optreden van het secretariaat
6.   De uitleg gegeven door de advocaat
7.   De uitleg gegeven door het secretariaat
8.   De betrokkenheid van de advocaat
9.   De specificaties van de kosten in de             nota
10. De snelheid waarmee uw zaak is                  behandeld
11. De cliëntvriendelijkheid van ons kantoor
12. Het voldoen aan gemaakte afspraken          en beloften
13. De informatieverstrekking vooraf over          kosten
14. De informatieverstrekking over uw zaak
15. De dienst van ons kantoor in het                  algemeen

Als u over één of meerdere onderwerpen niet geheel tevreden was, dan kunt u hieronder de redenen vermelden of een toelichting geven?

 

———————————————————————————————————————-

Hoe bent u bij ons kantoor terechtgekomen?

 

———————————————————————————————————————-

 

Denkt u ons kantoor indien nodig weer in te schakelen?                         ja/ nee/ weet niet

Denkt u ons kantoor aan anderen in de toekomst aan te bevelen?        ja/ nee/ weet niet

 

Hieronder kunt u suggesties voor verbetering of overige opmerkingen geven:

 

———————————————————————————————————————-

 

———————————————————————————————————————-

 

Indien u geen bezwaar heeft tegen nader contact naar aanleiding van deze enquête, dan kunt u hieronder uw naam en telefoonnummer vermelden:

 

Naam:                                                                                                           Plaats:

Telefoonnummer:                                                                                          Datum: