Kosten en tarieven


Nederland kent een stelsel van deels door de Staat gefinancierde rechtshulp om de toegang tot rechtsbijstand voor bepaalde min- en/of onvermogenden te waarborgen. Het stelstel houdt in dat u als particuliere cliënt, via de advocaat, een beroep kunt doen op gesubsidieerde rechtshulp als uw zaak daarvoor inhoudelijk in aanmerking komt en uw inkomen en vermogen in het peiljaar (telkens het huidige jaar minus 2) beneden in wet- en regelgeving vastgestelde grenzen liggen.

De advocaat verzorgt met u de aanvraag om gesubsidieerde rechtsbijstand door een door u én de advocaat ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat de advocaat beschikbaar heeft, ter behandeling in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand te Arnhem. De Raad beslist vervolgens op de aanvraag, waarbij wordt getoetst aan bepaalde inhoudelijke en financiële normen. Wordt de aanvraag toegewezen, dan legt de Raad u een eigen bijdrage ter betaling aan de advocaat op, maar worden de overige kosten van rechtsbijstand door de Staat rechtstreeks aan de advocaat vergoed. Wordt de aanvraag afgewezen, dan kunt u daartegen in bezwaar (bijvoorbeeld op inhoudelijke gronden) of u kunt bij de Raad een verzoek indienen tot peiljaarverlegging. Dat betekent, dat u de Raad verzoekt het inkomen en vermogen niet te beoordelen naar het peiljaar, maar naar het huidige jaar. Dat heeft zin als u verwacht dat het huidige inkomen ten minste 15% lager zal uitvallen dan in het peiljaar.

Komt u ook na eventueel bezwaar of verzoek peiljaarverlegging niet in aanmerking voor door de Staat gesubsidieerde rechtsbijstand, dan dient u de kosten van rechtsbijstand volledig zelf aan de advocaat te betalen. Het standaardtarief van ons kantoor is momenteel € 205,- per uur (exclusief 7,5 % kantoorkosten en 21% BTW).

Wij wijzen u erop dat, als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken, u daarvoor terecht kunt bij uw gemeente. De bijdrage die u dan kunt aanvragen, heet bijzondere bijstand. Zij is bedoeld voor kosten die buiten het normale dagelijkse budget vallen en die onvermijdelijk of noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld door scholing, werk of sociale omstandigheden (zoals voornoemde eigen bijdrage). Ook mensen die geen uitkering hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding.

Aanvullende informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand, inclusief inkomens- en vermogensgrenzen, kunt u verkrijgen via de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Uw gemeente kan u, onder meer via de gemeentelijke pagina op het internet, van meer informatie over bijzondere bijstand voorzien.